Aoibh Lennon, Síne Fogarty agus Noelle Dillon. Bhí na cailíní in iomaíocht aréir don chéad bhabhta don chomórtas i Luimneach. Bhíodar I bhfabhar an rúin, go mba chóir do thuismitheoirí smacht a bheith acu ar mheáin shoisialta a bpaistí faoin ocht mbliana déag d’aois. D’éirigh thar barr leo ar an oíche agus beidh siad ag dul ar aghaidh anois don chéad bhabhta eile. Comhghairdeachas libh a chailíní.
Síne, Aoibh and Noelle travelled to Limerick yesterday to compete in the first round of the debating competition and have qualified for the next round. Maith sibh